قله لاله زار

كوه لاله زار واقع در شمال بافت كوهي است گرانيتی. قله كوه لاله زار دومين قله استان كرمان است.
از نظر جغرافيايي در طول 56 درجه و 48درجه و عرض 29 درجه و 24 درجه را مي توان از مسير هاي مختلف صعود كرد.
گردودركار مجموعه اي است از چندين درخت گردو كه شاخه هايشان به سمت زمين خم شده اند و مجددا به سمت بالا رفته اند و چند كيلومتري با دره عشق آباد و روستاي ده ديوان فاصله دارد. در بهار عشاير در اين منطقه اطراق مي كنند. پس از ورود به دره گردودركار، از كنار سد تامين كننده بخشي از آب شهر رابر مي گذريم و در امتداد آب به پيش مي رويم تا به جايي مي رسيم كه رود دو شعبه مي شود. شعبه سمت راست رود را ادامه مي دهيم.
تا به تك درختي مي رسيم كه تپه سمت چپ آن مي تواند محل استراحت شبانه باشد. صبح روز بعد تپه نسبتا بلند سمت چپ را صعود مي كنيم و روي خط الراس قرار مي گيريم و رو به شمال در چند نقطه با درگيرشدن با سنگ ها در ابتداي دره اي قرار مي گيريم كه به چمنزار دره گردودركار و سپس به شن اسكي دره گردودركار مي رسيم. پس از طي اين شن اسكي بر فراز گردنه اي قرار مي گيريم كه سمت راست ما قله لاله زار واقع شده است. پس از چند دقيقه به قله مي رسيم. در اين دره سرماي شديد به كمك طبيعت آمده و در اثر خرد شدن سنگ ها اشكال زيبايي به خود گرفته اند. براي رفتن به دره گردودركار مي توان به رابر، شهري در جنوب كرمان و 25 كيلومتري شرق بافت با جمعيتي در حدود 12000 نفر، رفت و با انتخاب جاده روستاي تذرج واقع در شش كيلومتري شمال غرب رابر، به روستاي ده ديوان به فاصله سه كيلومتري تذرج رفت. در روستاي ده ديوان با قرار گرفتن در جاده اي خاكي و حركت به سمت شمال پس از طي حدود چهار كيلومتر به گردودركار مي رسيم. گفتني است تذرج نام روستايي است در شش كيلومتري شهر رابر حد فاصل شهر رابر و روستاي ده ديوان. در شرق اين روستا كوه تذرج قرار دارد كه كوهي كم ارتفاع است اما به دليل داشتن شيب تند و غاري كم عمق كه محل استقرار گوسفندان اهالي به هنگام رگبارهاي ناگهاني است، گاهي مورد بازديد كوهنوردان قرار مي گيرد.
افراد محلي اين كوه را قلعه سنگ مي نامند. واژه تذرج در لغت به احتمال زياد به معناي "مكان داراي قلعه
اي تيز( تيز رج) " است كه با توجه به توصيف ياد شده چندان هم بي ارتباط نيست. رج همان رخ به معناي قلعه است. البته روستاهاي ديگري در بافت و زرند هم به اين نام ناميده مي شوند و برخي بر اين باورند كه اين كلمه از تذرو كه نام پرنده اي بوده است كه منقرض شده است گرفته شده است.
اين روستا بر سرراه كوهنورداني است كه براي صعود قله لاله زار ، دهانه گردودركا را انتخاب مي كنند و از رابر به روستاي تذرج و سپس به روستاي ده ديوان مي روند.البته پس از ورود به دره گردودركار مي توان از مسير آبشار دره گردودركار هم به سمت قله حركت كرد. در دره به پيش مي رويم تا رود دو شعبه مي شود. شعبه سمت راست را ادامه مي دهيم تا به آبشار برسيم. كنار آبشار گذرگاهي وجود دارد كه با كمك راهنما مي توانيم اين گذرگاه را پيدا كنيم و سوار بر يال به دره منتهي به چمنزار زير قله لاله زار برويم و قله را صعود كنيم. البته براي انتخاب اين مسير دوم در دره گردودركار وجود راهنما بسيار الزامي است.تخت شازده چمنزاري است بسيار زيبا و وسيع در محل تقاطع دره درازو و دره هرارون و پاي كوه شاه و كله ماري. در گذشته حاكمان كرمان به هنگام بروز بيماري هاي واگير در شهر به اين نقطه پناه مي آوردند. كتيبه اول تخت شازده بر سنگ كنده شده است. كتيبه دوم تخت شازده نيز در محلي بالاتر قرار دارد. كتيبه خرد شده تخت شازده و نقش حيوانات بر سنگ ها در نزديكي اقامتگاه قرقچي ها ديده مي شود.
دره درازو دره اي است بسيار طولاني حد فاصل ابتداي دره كوه لاله زار ( پس از دهانه آرتي) و تخت شازده كه از طريق آن مي توان به قله كوه شاه صعود كرد.

شهرهای نزدیک :
کرمان
رشته کوه:
رشته کوه مرکزی ایران، در نزدیکی کوه شاه
مسیرهای صعود:
عبارتند از: 1) مسير دهانه آرتي لاله زار (مسیری که ما پیمودیم)، 2) مسير گردو دركار رابر، 3) مسير دره عشق آباد رابر، 4) مسير كوير دارس آباد رابر.
1) مسير دهانه آرتي لاله زار:
به هنگام صعود به قله لاله زار، دهانه آرتي در
ارتفاع 2900 متري است. مبدا صعود بخش لاله زار (در ميانه جاده كرمان به بافت؛ اما از توابع شهرستان بردسير) است و با طي حدود شش كيلومتر و عبور از بندخاكي به دهانه اي مي رسيم كه در بهار و تابستان عشاير در آن محل چادر هاي خود را بر پا مي كنند و به نام دهانه آرتي مشهور است.پس از ورود به دره لاله زار، بر خلاف جهت آب و با عبور از چمنزارهايي كه به سان فرش پيش پايمان پهن شده اند، انشعاب سمت چپ رودخانه و سپس انشعاب سمت راست را ادامه مي دهيم و تا سرچشمه زير قله ( مشهور به تخت عبدالبيگي) به پيش مي رويم و پس از قرار گرفتن بر گردنه شرقي، مسير سمت راست را انتخاب مي كنيم و با حركت به سمت غرب قله را صعود مي كنيم.
2) مسير گردودركار رابر: از دره
گردودركار رابر نيز مي توان به قله رسيد اما در مقايسه با مسير دهانه آرتي هم درگيري بيشتري با سنگ خواهيم داشت و هم احتياج به راهنما داريم. شن اسكي انتهاي مسير دره گردودركار دقيقا زير قله لاله زار واقع شده است و حتي در تابستان بالا رفتن از آن طاقت فرساست. البته مي توان قبل از شن اسكي مذكور به سمت چپ پيچيد و با قرار گرفتن بر خط الراس قله لاله زار را صعود كرد. گردودركار نام چشمه اي است در جبهه جنوبي كوه لاله زار كه در ابتداي دره اي به نام دره گردودركار واقع شده است. صعود اين دره با سنگنوردي هاي بسيار همراه است و به همين دليل كمتر براي صعود به قله لاله زار از آن استفاده مي شود.
3) مسير دره عشق آباد رابر:
عشق آباد دره اي است بسيار سرسبز و زيبا كه از طريق جاده بين روستاي اسكر و روستاي ده ديوان مي توان به اين دره رفت و پس از عبور از بالاي گلي و آبشار عشق آباد به سه قله لاله زار، كله ماري و شاه دسترسي داشت . پس از قرار گرفتن بر گردنه مشرف بر سه قله، با تراورس تپه سمت راست به قله لاله زار صعود مي كنيم. البته اين مسير بسيار طولاني تر از ساير مسير هاي صعود به اين قله هاست. مسير راهپيمايي عشق آباد به روستاي هرارون در يك برنامه دوروزه قابل اجراست.
4) مسير كوير –دارس آباد رابر: به روستاي كوير
دارس آباد واقع در شمال رابر مي رويم و با انتخاب قله گلي ( با كسر ق و گ) و با راهنمايي راهنمايان محلي از جبهه جنوب شرقي بر خط الراس قرار مي گيريم و از جبهه شرقي قله را صعود مي كنيم. البته در يك برنامه دو روزه مي توان دو قله لاله زار و شاه را يكجا صعود كرد.پس از صعود قله لاله زار، نخست با يك تراورس به دره اي مي رويم كه به تخت شازده ختم مي شود. از طريق بندر جسكي به كله برفي مي رويم و قله را صعود مي كنيم. البته قله اصلي شاه را نمي توان از قراز لاله زار ديد و كوه شاه ديد كلي دارد و كله برفي كاملا مشخص است. عكس اين مسير ، يعني شاه به لاله زار نيز گاهي در تقويم كوهنوردان قرار مي گيرد.
بهترين مسير بخش لاله زار، سد خاكي، دهانه آرتي، دره لاله زار و تخت عبدالبيگي است.

ارتفاع قله:
ارتفاع 4351 متر كه تا 4397 متر هم ثبت شده است.
عوارض طبیعی موجود:
در اين دره به واسطه هوازدگي سنگ ها، رنگ بادمجاني را مي توان در حد اعلاي خود ديد.
طول مسیر:
18 کیلومتر
زمان  مناسب برای صعود به قله:
5 ساعت
وضع آب و هوای منطقه:
بستگی به فصل
بهترین فصل صعود به قله:
نیمه دوم اردیبهشت ماه
یخچال ها:
وجود یخچال های کوچ در طول مسیر صعود
چالش های موجود در مسیر:
شن اسكي بودن برخی جاها در هنگام صعود
شیب تند
منطقه فاقد امنیت لازم بوده و باید وسایل شبمانی خود را تا زیر قله حمل نمائید

آبشارها و چشمه های مسیر:
در تمامی مسیر تا فاصله یک ساعتی قله، رودخانه با آب قابل آشامیدن و چشمه های مختلف در دسترس می باشد. (از مسیر معمولی).
جان پناه ها و محل های تامین آب:
وجود روستاهایی در دامنه قله و محل های عشایری برای استراحت
پوشش گیاهی منطقه:
درخت گردو، چنار و گیاهان کوچک دیگر در طول مسیر
پوشش جانوری منطقه:
عقاب، گنجشک، موش های قوی هیکل و آفتاب پرست
منابع محتوای ثبتی:
سایت قله
گزارش صعود های قله
برای این قله گزارش صعود ثبت نشده است برای ثبت گزارش صعود خود از این لینک استفاده کنید ( ثبت گزارش صعود به قله)

آمار بازدید از سایت قله
بازدید امروز: 888
بازدید روز گذشته: 11976
بازدید هفته: 19488
بازدید ماه: 134292
کل بازدید ها: 861915

ما در سایت قله بسیار خوشحال خواهیم شد تا از نظرات و پیشنهادات سازنده شما کاربران عزیز بهره مند شویم همچنین اگر امکان همکاری با سایت قله را داشته باشید می توانید با استفاده از راه های ارتباطی زیر پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید و ما را در ارایه هر چه بهتر خدمات یاری فرمایید.
آدرس ایمیل :info@golleh.ir   تلفن ، واتساپ  :09353704931
logo-samandehi
قله قله قله قله قله