جستجو در قله
در این بخش لیست تمام قله های ایران به ترتیب ارتفاع  در اختیار شما عزیران قرار می گیرد که برای هر قله اطلاعات کاملی از کوهستان شامل:

#هواشناسی کوهستان

#توصیف کامل قله های کوهستان

#مسیرهای صعود به قله

کافی است برای مشاهده اطلاعات کامل برای هر قله روی نام قله کلیک کنید در این صورت می توانید هر سه بخش را در یک صفحه مشاهده کنید و اگر نیاز دارید که اطلاعات سه بخش را به صورت جداگانه مشاهده کنید روی هر ایتم می توانید کلیک کرده و به اطلاعات مورد نیازتان از قله مورد نظر دست پیدا کنید .
نقشه قلههواشناسی کوهستاناطلاعات قلهارتفاع قله(متر)نام قلهترتیب ارتفاع
5610 قله دماوند 1
4848 قله علم‌کوه 2
4811 قله سبلان 3
4665 قله تخت سلیمان 4
4659 قله خرسان جنوبی 5
4604 قله سیاه سنگ 6
4577 قله کسری داغ 7
4566 قله مرجیکش 8
4563 قله کسری داغ 9
4553 قله هرم 10
4487 قله هفت خان 11
4467 قله هزار 12
4458 قله سیاه گوک 13
4433 قله چالون 14
4428 قله دندان اژدها 15
4421 قله سیاه کمان 16
4415 قله دنا 17
4415 قله شانه کوه 18
4399 قله آزادکوه 19
4395 قله کالاهو 20
4385 قله قبی 21
4383 قله بالا ساولان 22
4375 قله مورگل 23
4370 قله ماش 24
4360 قله مازیار 25
4359 قله کوه شاه 26
4354 قله یارباخ 27
4347 قله لاله زار 28
4347 قله سه قپ آسمانی 29
4346 قله خلنو 30
4346 قله لنگری 31
4316 قله ستاره 32
4310 قله میان سه چال