جستجو در قله
در این بخش لیست تمام قله های ایران به ترتیب ارتفاع  در اختیار شما عزیران قرار می گیرد که برای هر قله اطلاعات کاملی از کوهستان شامل:

#هواشناسی کوهستان

#توصیف کامل قله های کوهستان

#مسیرهای صعود به قله

کافی است برای مشاهده اطلاعات کامل برای هر قله روی نام قله کلیک کنید در این صورت می توانید هر سه بخش را در یک صفحه مشاهده کنید و اگر نیاز دارید که اطلاعات سه بخش را به صورت جداگانه مشاهده کنید روی هر ایتم می توانید کلیک کرده و به اطلاعات مورد نیازتان از قله مورد نظر دست پیدا کنید .
نقشه قلههواشناسی کوهستاناطلاعات قلهارتفاع قله(متر)نام قلهترتیب ارتفاع
7136 قله lenin 1
5610 قله دماوند 2
4848 قله علم‌کوه 3
4811 قله سبلان 4
4665 قله تخت سلیمان 5
4659 قله خرسان جنوبی 6
4604 قله سیاه سنگ 7
4577 قله کسری داغ 8
4566 قله مرجیکش 9
4563 قله کسری داغ 10
4553 قله هرم 11
4487 قله هفت خان 12
4467 قله هزار 13
4458 قله سیاه گوک 14
4433 قله چالون 15
4428 قله دندان اژدها 16
4421 قله سیاه کمان 17
4415 قله دنا 18
4415 قله شانه کوه 19
4399 قله آزادکوه 20
4395 قله کالاهو 21
4385 قله قبی 22
4383 قله بالا ساولان 23
4375 قله مورگل 24
4370 قله ماش 25
4360 قله مازیار 26
4359 قله کوه شاه 27
4354 قله یارباخ 28